pühapäev, 1. november 2009

Haanja Kool 65


31. oktoobril toimus Haanja Kooli 65 aastapäeval kooli lõpetajate, endiste ja praeguste õpetajate pidulik koosviibimine. Kell 16.00 toimus pidulik aktus. Peale aktust oli võimalik tutvuda koolimajaga, vaadata näitusi, kohtuda endiste koolikaaslaste ja õpetajatega. Õhtu lõpetas pidu rahvamajas koos ansambliga Weekend. (http://www.weekendband.ee/)
Kooli ajaloost.
Haanja Mittetäielik Keskkool asutati Eesti Vabariigi aegsesse Haanja Turistide Kodu hoonesse. Põhjuseks oli Plaani Algkooli hoone purunemine sõja ajal. Koolil puudus aastatel 1944-1964 oma hoone. Tihti tuli jagada ruume turistidega ja klassiruumid olid ka rahvamajale harjutusruumideks. 1964 a. valmis Haanja külanõukogu hoonele juurdeehitus, mis koos vana hoonega anti koolile. Sellest ajast alates on koolil oma põhihoone olemas. Kooli juurdeehitus valmis 1997.a. jaanuaris. 2001 aastal avati Haanja koolis suusaklass, mille eesmärgiks on noorte tippsportlaste kasvatamine. Alates 2005.a. on Haanja kool Tervist Edendav Kool ning samast aastast töötab koolis ka pärimusmuusikaklass. 2009/10 õ.a. õpib Haanja koolis 53 õpilast ning töötab 15 õpetajat ja 5 teenistujat.
Haanja Kooli kohta täpsemalt http://www.haanjapk.edu.ee/